Ποιοι Είμαστε

BasketNews.gr

M.V. PRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Με μοναδικό εταίρο τον Γιώργο Μιχαλόπουλο
ΑΦΜ 801098428 – ΔΟΥ: Ηλιούπολης

ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιώργος Μιχαλόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτριος Παπαγεωργίου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θεοχάρης Μπερτίδης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Τάκης Ευσταθίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 299, ΤΚ 17236
Άγιος Δημήτριος
ΤΗΛ: 210 3625095

Δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63) {βλ. σχετικά αρ. 10 παρ. 2 περ. ε' Ν. 5005/2022 Τεύχος Α' 236/21.12.2022}