Η φάση που φέρει την υπογραφή της «Επίσημης Αγαπημένης» (vid)